Những thay đổi về bảo hiểm bắt buộc cho xe máy

0

Từ ngày 01/03/2021, những thay đổi về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới sẽ chính thức có hiệu lực.

Theo đó, mọi thủ tục liên quan đến người dân được cải thiện đáng kể trong giai đoạn mua bảo hiểm cũng như khi nhận bồi thường. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ nhân đạo cho nạn nhân tai nạn giao thông cũng được sửa đổi để hỗ trợ nhiều nhất cho các gia đình có người thân gặp nạn.

Đơn giản hóa hồ sơ bồi thường

Nghị định 03/2021 được đánh giá cao hồ sơ bồi thường được sửa đổi theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chi trả bồi thường bảo hiểm.

Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phải thu thập tài liệu của cơ quan công an trong các vụ tai nạn gây tử vong đối với bên thứ ba và hành khách. Trong đó, 1/5 số tài liệu liên quan đến cơ quan công an cũng đã được cắt giảm để tạo thuận lợi nhất cho người tham gia bảo hiểm.

Với các vụ tai nạn không gây tử vong sẽ không cần các tài liệu từ công an mà doanh nghiệp chỉ cần lập biên bản giám định xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại thống nhất giữa doanh nghiệp bảo với bên mua bảo hiểm hay người được bảo hiểm.

Những thay đổi về bảo hiểm bắt buộc cho xe máy - Ảnh 1.

Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới đã được áp dụng tại nước ta hơn 10 năm qua và là loại hình bảo hiểm có tác động đến tất cả các hộ gia đình Việt Nam

Nâng mức bồi thường và tạm ứng cho dù hồ sơ chưa hoàn thành

Một thay đổi lớn khác mà Nghị định 03/2021 mang lại chính là mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra sẽ tăng lên 150 triệu đồng cho 1 người/1 vụ so với 100 triệu đồng như trước kia.

Đặc biệt, nghị định cũng đưa ra các quy định về tạm ứng, cho phép khách hàng được nhận một phần tiền trước khi hoàn thành bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Theo đó, để bảo đảm nạn nhân tiếp cận nhanh chóng tài chính, kịp thời chữa trị, chi trả chi phí y tế, Nghị định quy định trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm về vụ tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng.

Những thay đổi về bảo hiểm bắt buộc cho xe máy - Ảnh 2.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người bị nạn trong các vụ tai nạn giao thông, Chính phủ quy định Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là loại hình bảo hiểm bắt buộc

Cụ thể, trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại tạm ứng 70% mức bồi thường bảo hiểm/1 người/1 vụ đối với trường hợp tử vong (tương ứng 105 triệu đồng). Tạm ứng 50% mức bồi thường bảo hiểm/1 người/1 vụ đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu (tương ứng 75 triệu đồng).

Tăng mức chi hỗ trợ nhân đạo

Trên cơ sở các quy định cũ, Nghị định mới cũng quy định các doanh nghiệp sẽ trích 1% tổng số phí bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới để đóng góp vào Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới. Một trong những mục đích chính của quỹ này là chi hỗ trợ nhân đạo cho nạn nhân tai nạn giao thông.

Theo đó, Nghị định mở rộng phạm vi và tăng mức chi hỗ trợ nhân đạo cho các trường hợp thiệt hại về sức khỏe, tính mạng mà không xác định được xe gây tai nạn, xe không tham gia bảo hiểm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tại Nghị định, mức chi là 30% mức trách nhiệm bảo hiểm cho 1 người/1 vụ đối với trường hợp tử vong (tương ứng 45 triệu đồng); 10% mức trách nhiệm bảo hiểm cho 1 người/ 1 vụ (tương ứng 15 triệu đồng) đối với các trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

Theo Bộ Tài chính, việc cắt giảm các loại hồ sơ, giấy tờ phải thu thập theo hồ sơ bồi thường có tác động tích cực về mặt kinh tế, giảm chi phí liên quan đến việc tổ chức giải quyết bồi thường đối với cả bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm vì cả hai chủ thể này đều đồng trách nhiệm thu thập tài liệu liên quan của hồ sơ bồi thường.

Về mặt xã hội, việc cắt giảm hồ sơ cũng sẽ rút ngắn thời gian giải quyết bồi thường cũng như việc tạm ứng chi phí bồi thường nhanh chóng sẽ phát huy hơn nữa tính an sinh xã hội của loại hình bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của xe cơ giới. Tất cả các bên đến vụ tai nạn đều sẽ được hỗ trợ kịp thời, trong đó nạn nhân tai nạn giao thông được giúp khắc phục tổn thất về người và tài sản, còn chủ xe và lái xe cũng nhanh chóng ổn định cuộc sống sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Để lại lời nhắn

Please enter your comment!
Please enter your name here