Đèn nhận diện ban ngày, xu hướng dần trở nên phổ biến tại Việt Nam

0

Đèn nhận diện ban ngày phổ biến và có tính ứng dụng cao tại nhiều quốc gia trên thế giới, được xem là một trong những giải pháp kỹ thuật góp phần giảm tỷ lệ TNGT liên quan đến xe máy xảy ra vào ban ngày.

Đèn nhận diện ban ngày, xu hướng dần trở nên phổ biến tại Việt Nam - Ảnh 1.
Đèn nhận diện ban ngày, xu hướng dần trở nên phổ biến tại Việt Nam - Ảnh 2.
Đèn nhận diện ban ngày, xu hướng dần trở nên phổ biến tại Việt Nam - Ảnh 3.
Đèn nhận diện ban ngày, xu hướng dần trở nên phổ biến tại Việt Nam - Ảnh 4.
Đèn nhận diện ban ngày, xu hướng dần trở nên phổ biến tại Việt Nam - Ảnh 5.
Đèn nhận diện ban ngày, xu hướng dần trở nên phổ biến tại Việt Nam - Ảnh 6.
Đèn nhận diện ban ngày, xu hướng dần trở nên phổ biến tại Việt Nam - Ảnh 7.

(1) (2) Theo phân tích của TS. Vũ Anh Tuấn và ThS. Nguyễn Đinh Vinh Mẫn – Trung tâm Nghiên cứu GTVT Việt Đức, Trường Đại học Việt Đức.

Để lại lời nhắn

Please enter your comment!
Please enter your name here